Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Trefpunt leermiddelen

Vergelijken

KNM Oefenexamens

0
Met deze oefenexamens kunnen cursisten zelfstandig nagaan of zij de stof voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij van het inburgeringsexamen al beheersen.

Ieder oefenexamen bestaat uit 70 vragen. Alle 15 KNM-categorieën komen aan bod. Na afronding van het oefenexamen ontvangt de deelnemer zijn score. De score bevat ook feedback over fouten en advies voor verdere studie voor de inburgering. De oefenexamens worden online afgenomen aan de hand van korte situatieschetsen en kleurenillustraties. Inhoudelijke kennis voor het KNM-examen is hier onderdeel van. Deze oefenexamens sluiten aan bij iedere KNM-methode.

KNM examentrainer en oefenexamens, logo

Kenmerken

Doelgroep
Inburgeraars
Domein
Inburgering
Thema's
Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Inburgeringsexamen
Vorm
Volledig digitaal
NT1 niveau
Niet van toepassing
NT2 niveau
A2
Digitaal niveau
Niet van toepassing
Rekenniveau
Niet van toepassing
Soort
Aspect(en) van domein
Ondersteuning voor leerders
Antwoordsleutels
Uitleg bij oefeningen
Ondersteuning voor begeleiders
Handleiding
Helpdesk
Voortgang volgsysteem
Omvang
Online oefenexamen bestaand uit 70 vragen
Aanbieder
Boom uitgevers
Kosten
Landelijk ingekocht

Toegang

Aan deze programma’s kunnen maximaal 20 bibliotheken meedoen. Wil je gebruikmaken van dit aanbod, neem dan contact op met Stephanie Verhagen. Geef hierbij ook het aantal verwachte deelnemers door. Je krijgt dan via de KB activatiecodes die je kunt uitdelen aan de deelnemers. Dit kan ook telefonisch of per mail.

Beoordeling

Jouw beoordeling

KNM examentrainer en oefenexamens, logo

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Wij controleren of jouw beoordeling aan de richtlijnen voldoet. Lees meer hierover in de gebruiksvoorwaarden, in onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegegevens.

Contact

Leverancier: Boom uitgevers
Website:
 
Contactpersoon: Tessa Boff Tonella
E-mailadres: t.bofftonella@boom.nl
 
Contactpersoon: Stephanie Verhagen
E-mailadres: stephanie.verhagen@kb.nl
Boom NT2, logo