Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Trefpunt leermiddelen

Vergelijken

Voel je goed!

0
Een bewezen werkzame leefstijlinterventie voor laaggeletterde volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht. Het combineert individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist met groepslessen gezondheidsvaardigheden (inclusief taalvaardigheden) van een getrainde taalvrijwilliger.

Onder gezondheidsvaardigheden verstaan we vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van in dit geval informatie over gezond eten en bewegen. Het doel is allereerst het bereiken en behouden van een gezonder gevoel en gewicht.
En in tweede instantie het doorgaan met (nog) beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of digitaal vaardig worden.

Voel je goed! is een samenwerkingsproject. Een lokale projectleider, een vrijwilligerscoördinator en een diëtist vormen de kern en werken samen met vele verwijzers uit meerdere sectoren om deelnemers te werven.

In een half jaar tijd ontvangen deelnemers 4 á 5 consulten en volgen zij 20 lessen in kleine groepjes in de buurt. Een van de lessen is een supermarktrondleiding. Alles in eenvoudige taal.

Lees ook het interview over Voel je goed!.

Omslagafbeelding

Kenmerken

Doelgroep
Volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal
Domein
Taal
Gezondheid
Thema's
Gezond eten
Gezonde voeding
Gezond leven
Gezond gewicht
Bewegen
Vorm
Volledig op papier
NT1 niveau
Instroom
1F
NT2 niveau
A2
B1
Digitaal niveau
Niet van toepassing
Rekenniveau
Niet van toepassing
Soort
Aspect(en) van domein
Ondersteuning voor leerders
Bijeenkomsten
Ondersteuning voor begeleiders
Handleiding
Kennisuitwisseling
Omvang
Scholing van 4 dagdelen
Aanbieder
Stichting Lezen en Schrijven
Kosten

Afhankelijk van lokale invulling

Toegang

Neem contact op met info@lezenenschrijven.nl.  Dan kan gekeken worden of:

  •  Voel je goed! mogelijk al draait
  •  Voel je goed! gaat draaien
  •  het aanleiding kan zijn om de gemeente te benaderen met de wens Voel je goed! te gaan draaien.

Als een gemeente achter de uitvoering van Voel je goed! staat, kan Stichting Lezen en Schrijven (binnen grenzen) kostenloos adviseren, scholen en materiaal aanbieden.
De gemeente of een andere financier vergoedt de lokale kosten, zoals een projectleider, vrijwilligerscoördinator en de supermarktrondleiding van een diëtist.

Soms wordt Voel je goed! uitgevoerd binnen reguliere taken, waardoor de extra kosten beperkt zijn.

Beoordeling

Jouw beoordeling

Omslagafbeelding

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Wij controleren beoordelingen op onder meer spam. Lees in de gebruiksvoorwaarden over de richtlijnen om een reactie te plaatsen. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.