Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Trefpunt leermiddelen

Vergelijken

VVE Thuis

0
Dit is een gezinsgericht programma voor ouders. Het helpt onderwijsachterstand van hun kinderen in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen. Het is een aanvullend gezinsprogramma op de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) die op scholen wordt gegeven.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden in de peuterspeelzaal, voorschool of groep 1 of 2 van de basisschool aan kinderen met laagopgeleide ouders. Bij ieder thema op de speelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis. Het themaboekje bevat activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. Per thema organiseert de VVE-instelling een ouderbijeenkomst. Het aantal ouderbijeenkomsten is afhankelijk van het aantal thema's dat de instelling de kinderen aanbiedt. Het minimum is 8 thema's (themaboekjes) per schooljaar om voldoende informatie over te kunnen brengen aan ouders. 

Twee kinderen op de bank met een prentenbek

Kenmerken

Doelgroep
NT2-ouders van kinderen van 3 tot 6 jaar
Domein
Gezin
Taal
Thema's
Taalontwikkeling
Denkontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Woordenschat
Vorm
Volledig op papier
NT1 niveau
Niet van toepassing
NT2 niveau
Niet van toepassing
Digitaal niveau
Niet van toepassing
Rekenniveau
Niet van toepassing
Soort
Domeinbreed
Ondersteuning voor leerders
Bijeenkomsten
Uitleg bij oefeningen
Ondersteuning voor begeleiders
Handleiding
Training
Omvang
Een bijeenkomst per thema. Het aantal bijeenkomsten is wisselend
Aanbieder
Nederlands Jeugdinstituut

Beoordeling

Jouw beoordeling

Twee kinderen op de bank met een prentenbek

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Wij controleren beoordelingen op onder meer spam. Lees in de gebruiksvoorwaarden over de richtlijnen om een reactie te plaatsen. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.