Basisvaardigheden volwassenen

Vragenlijst vervanging G!DS

G!DS, als onderliggende database voor de sociaal-educatieve kaart, wordt op termijn vervangen. Bij de aanbesteding zijn behoeften, wensen en suggesties van betrokkenen belangrijk. Daarom nodigen we je graag uit om tot uiterlijk 20 april mee te denken over de vereisten waaraan het nieuwe systeem moet voldoen.
Inhoudsblok
G!DS,  logo

De sociaal-educatieve kaart is een belangrijk middel om aanbod te koppelen aan burgers met een hulpvraag. Het aanbod van de bibliotheken, hun samenwerkingspartners en andere organisaties om deze groep te helpen, ligt vast in G!DS.

Nieuw systeem

De huidige versie van G!DS is ruim 10 jaar oud. Hierdoor is een upgrade aan de techniek nodig. G!DS wordt daarom vervangen. Met het nieuwe systeem hopen we de invoertijd en de complexiteit daarvan flink te verminderen, en beter aan te sluiten op de behoeften van bibliotheken. Dit jaar start een aanbestedingstraject.

Reikwijdte van het nieuwe systeem

G!DS wordt voor verschillende zaken gebruikt. Zo wordt ook het 'basisbestand bibliotheken' in G!DS bijgehouden. Hieronder vallen de uitgebreidere gegevens van basisbibliotheken en vestigingen die nu gebruikt worden op WaaS-websites en voor de Wsob-gegevenslevering. ISIL-codes maken hier ook onderdeel van uit, om bibliotheken te kunnen identificeren. Deze gegevens worden ook onderdeel van het nieuwe systeem.
De parameters die nu in G!DS zitten en die nodig zijn voor de werking van de landelijke infrastructuur, worden zoveel mogelijk bij de bron opgehaald en zullen geen onderdeel zijn van het nieuwe systeem.

Behoeften, wensen en suggesties

Een belangrijke stap vóór de aanbesteding is de vereisten ophalen. Naast gesprekken met gebruikers en andere belanghebbenden, nodigen we je graag uit om een aantal vragen te beantwoorden. De vragen gaan alleen over de sociaal-educatieve kaart, dus het aanbod voor burgers met een hulpvraag. Ze gaan niet over de andere functies van de huidige G!DS.

Je kunt je reactie insturen tot 20 april 2022. Hartelijk dank!

________________________________________________________________________________

 

Vragen over G!DS - bibliotheekdirecteuren, VOB, POI's en SPN

Formulier

De vragen met * zijn verplicht.

Bibliotheken leggen de gegevens van de eigen organisatie vast in G!DS. Waar wordt G!DS in jouw organisatie nog meer voor gebruikt?

(Meer opties mogelijk)

Wat zou de opvolger van G!DS moeten faciliteren? Het nieuwe systeem biedt:

(Meer opties mogelijk)

Wat zijn voor jou belangrijke randvoorwaarden aan het nieuwe systeem?

Vragen Totaal niet belangrijk Beetje belangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk

Zie je een rol voor een sociaal-educatieve kaart in het kader van de verdere profilering van de brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek?

(Licht je antwoord toe)


Heb je andere opmerkingen of tips voor ons?


Vul hier naam en contactgegevens in, zodat we indien nodig contact met jou (of jouw collega) kunnen opnemen, over de antwoorden die je hebt ingevoerd.

(niet verplicht)