Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Management

Hier vind je informatie om het vrijwilligersbeleid van de bibliotheek te versterken. Er is aandacht voor vrijwilligersbeleid in het algemeen, en voor vrijwilligersbeleid specifiek op het terrein van basisvaardigheden.
Inhoudsblok

Rol van de bibliotheek

 • Vrijwilligersbeleid opstellen, inclusief juridische zaken als de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Vrijwilligersinzet coördineren, inclusief contracteren, belonen, behouden et cetera
Jongere vrouw helpt oudere vrouw met brief
 • Vrijwilligers opleiden  
 • Vrijwilligers coachen en begeleiden

Samenwerkingspartners

 • Stichting Lezen & Schrijven
 • SeniorWeb
 • Vrijwilligerscentrales
 • Ouderenbonden (tabletcoaches)
 • UWV
 • Gemeente
 • Tel mee met Taal
 • Stichting ABC

Vrijwilligersbeleid algemeen

Bronnen: informatiebanken

 • Informatiebank Cubiss - over het werken met vrijwilligers in bibliotheken. Van het opstellen van beleid tot voorbeeld-overeenkomsten en tips voor het schrijven van een vacaturetekst. Verder vind je er onder meer wetten, regelgeving, artikelen en handige links.
 • Informatiebank Rijnbrink - tools en handvatten voor een actueel vrijwilligersbeleid. Van een praktische scan tot voorbeeldprofielen (onder meer voor een trainer digitale vaardigheden) en een gedragscode.
 • Movisie - kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken
 • NOV - belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland

Bronnen: onderzoek

Voorbeelden van collega's

Vrijwilligersbeleid basisvaardigheden

Scholing

DigiTaalhuizen en de bredere activiteiten in het sociaal domein

Contact

Neem contact op met jouw POI voor advies over of ondersteuning bij het opstellen, aanpassen of uitrollen van het vrijwilligersbeleid.