Basisvaardigheden volwassenen
De bibliotheek biedt mogelijkheden voor volwassenen om zich te ontwikkelen en kennis bij te houden. Zij draagt hiermee bij aan langdurige arbeidsmarktparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Inhoudsblok

Strategie

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt sterk veranderd: het aantal zzp’ers groeit, ouderen werken langer door en de arbeidsmobiliteit is toegenomen. Ook zijn technologische ontwikkelingen van invloed, zoals robotisering, automatisering en digitalisering. Al deze ontwikkelingen vergroten de ongelijkheid tussen mensen die wel en niet over de gevraagde vaardigheden voor de arbeidsmarkt beschikken. Het gaat hierbij zowel om basisvaardigheden - zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden - als om vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld het verwerken en begrijpen van informatie, en om flexibiliteit.

Vooral kwetsbare burgers als laagopgeleiden en ouderen lopen het risico de aansluiting met de ontwikkelingen te verliezen. Een leven lang leren is een van de leidende beginselen van de bibliotheek. Het is voor de bibliotheek van strategisch belang om in te spelen op de educatieve behoeften van kwetsbare burgers op dit gebied. Dit om ervoor te zorgen dat zij volwaardig kunnen blijven meedoen in onze samenleving.

Extra landelijke aandacht
De extra landelijke aandacht voor het domein Werk & Inkomen - zowel in de Kamerbrief over de vervolgaanpak van Tel mee met Taal als in het SER adviesrapport Samenwerken aan taal - is een extra stimulans voor de bibliotheek om hier (nog) sterker op in te zetten.  

Terugblik sessie Sociale werkbedrijven en bibliotheken

Op 29 oktober vond de sessie Sociale werkbedrijven en bibliotheken plaats, bedoeld om kennis te maken en te inspireren. En dat lukte! Beide partijen willen mensen ondersteunen die onvoldoende (taal)vaardig zijn. Met 3 aansprekende praktijkvoorbeelden werd duidelijk hoe de samenwerking tussen sw-bedrijven en bibliotheken eruit kan zien en hoe zij mensen verder kunnen helpen.
Naar de terugblik.