Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheek & beleid

De KB heeft op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) uit 2015 een regierol in het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Je vindt hier informatie over de verschillende beleidsterreinen en aandachtsgebieden van de KB als regisseur in het OB-netwerk.