Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheek en organisatie

De programmalijn ‘Bibliotheek en organisatie’ omvat thema’s en projecten die te maken hebben met de manier waarop bibliotheken hun bedrijfsvoering inrichten.
Inhoudsblok

Binnen deze programmalijn hebben wij twee onderzoeken opgezet. Deze lopen nog door in het eerste deel van 2015:

  • Onderzoek naar bezuinigingen en cultureel ondernemerschap: hoe staat het met de bezuinigingen en welke gevolgen zien we daarvan? Welke specifieke strategische keuzes hebben bibliotheken naar aanleiding daarvan gemaakt?
  • Onderzoek naar kennisdeling in de bibliotheekbranche: in welke mate en op welke manieren deelt de Bibliotheek kennis met andere organisaties binnen en buiten het veld?

In 2015 zetten wij de volgende nieuwe onderzoeken op of haken bij anderen aan:

  • Onderzoek naar creatief en innovatief ondernemerschap in openbare bibliotheken - uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg.
  • Onderzoek naar design/architectuur van bibliotheekgebouwen (‘public hybrid buildings for the contemporary city’) – in samenwerking met TU Delft.

Contact

Contactpersoon is Marjolein Oomes.

Documenten