Bibliotheekinzicht: feiten & cijfers

Bibliotheekinzicht: feiten & cijfers

Bibliotheekinzicht presenteert actuele, betrouwbare feiten en cijfers over de openbare bibliotheeksector, voor bibliotheekprofessionals en beleidsmakers. Met onderzoeksartikelen, dashboards, datasets en dossiers bieden we meer inzicht in de staat van het openbare bibliotheekstelsel.
Inhoudsblokken

Artikelen

Afbeelding
Hand pakt boek van plank
Kern- en basisgegevens
Kerncijfers, ontwikkelingen en beleidshistorie van openbare bibliotheken.
Afbeelding
Kinderen in bibliotheek
Maatschappelijke functies
Onderzoek naar de rol van openbare bibliotheken in en bijdrage aan de samenleving.
Afbeelding
Twee personen in bibliotheek
Organisatie en bedrijfsvoering
Trends en cijfers over de inrichting, organisatie en bedrijfsvoering van openbare bibliotheken.

Databank

De ruwe data die ten grondslag liggen aan de onderzoeksartikelen op Bibliotheekinzicht zijn in de databank beschikbaar gesteld in de vorm van dashboards en datasets. Hier kun je de data inzien, analyseren en downloaden.

Afbeelding
Voortgezet onderwijs 2019-2020
Dashboard samenwerking voortgezet onderwijs
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs.
Afbeelding
Bibliotheekstatistiek
Dashboard Bibliotheekstatistiek (Gegevenslevering Wsob)
In dit dashboard kun je zelf aan de slag met de data van de Gegevenslevering Wsob. Bekijk, filter en vergelijk!
Afbeelding
Vrouw leest kinderen voor
Dashboard Voor- en vroegschoolse educatie
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Voor- en vroegschoolse educatie.

Dossiers

Inspirerende dossiers, met een schat aan informatie over actuele thema's zoals diversiteit, impact, trends en bibliotheekstatistiek. In ieder dossier wordt informatie over één actueel thema gebundeld en uitgelicht in diverse rubrieken.

Afbeelding
Dossier De bibliotheek in coronatijd
Dit dossier brengt de stroomversnelling die werd teweeggebracht door het coronavirus in kaart, met analyses, interviews en leestips.
Afbeelding
Jongeren met kartonnen viewer
Dossier Trends
In dit dossier beschrijven we maatschappelijke trends op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn.
Afbeelding
Dossier Impact
In dit dossier nemen we je mee in de wereld van impact meten en managen.
Afbeelding
Header dossier Wsob 2019
Dossier Bibliotheekstatistiek 2019
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2019 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.