Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | februari 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

 

Bibliotheekmonitor: Belastingdienst

Met de belastinghulp, die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in 2022 bijna 10 duizend burgers bereikt. Vanwege de afnemende coronamaatregelen waren bibliotheken in 2022 weer in staat meer burgers te ontvangen fysiek in de bibliotheek. Zo ook voor belastinghulp. Deze hulp boden bibliotheken net als vóór corona weer hoofdzakelijk fysiek in de bibliotheek aan. Lees meer >

 

Dashboard anderstalige collectie

De KB heeft een (Engelstalige) dashboard ontwikkeld om de anderstalige collectie van bibliotheken beter vindbaar en makkelijker doorzoekbaar te maken. Waar het voorheen nodig was om per bibliotheekorganisatie na te gaan welk materiaal in andere talen voorradig was, bundelt het dashboard nu dus alle gegevens over de anderstalige collectie. Zo is het  mogelijk om in een paar kliks te zien welke boeken, e-books en luisterboeken in welke talen in welke bibliotheken beschikbaar zijn. In totaal gaat het om ruim 1,4 miljoen te lenen items in 161 talen. Bekijk het dashboard >

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

 

Meld je aan voor de impact community

De impact community is dé plek om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom impactmanagement. Er worden workshops en inspiratiesessies gegeven, intervisie bijeenkomsten georganiseerd en experts en collega’s geven tips. Zo brengen we impactmanagement samen een stap verder in de bibliotheeksector. Word lid van de community > 

 

Impact community kennissessie “Impact meten” met Berthy Nijhuis (Probiblio) en Lonneke Jans (Cubiss)

Je hebt je je gewenste impact beschreven, maar hoe ga je vervolgens meten welke impact je daadwerkelijk hebt? Het maken en uitvoeren van een meetplan kan een behoorlijke zoektocht zijn. In deze bijeenkomst kijken we kort terug op de theorie over impact meten uit de Leergang Impactmanagement, horen we enkele verhalen van organisaties die al bezig zijn met impactmetingen en is er ruimte voor uitwisseling. Meld je aan voor de kennissessie >

 

Gegevenslevering Wsob 2022 van start 

Begin februari is het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken gestart: de Gegevenslevering Wsob. Met deze Bibliotheekmonitor meting wordt jaarlijks de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht. Het onderzoek bestaat uit vier vragenlijsten: bezit, kernfuncties, personeel en financieel. Bekijk hier de vragenlijsten in PDF. Contactpersonen voor de digitale Wsob-vragenlijsten bezit, kernfuncties en personeel zijn begin februari per e-mail uitgenodigd. Deze vragenlijsten kunnen tot en met 20 maart worden ingevuld. Eind maart ontvangen contactpersonen voor de vragenlijst financieel een uitnodigingsmail. Heb je de uitnodigingsmail voor bezit, kernfuncties of personeel gemist? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl, onder vermelding van de betreffende vragenlijst. Lees meer over de start van dit onderzoek>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

 

KB Onderzoeksagenda 2023-2026

De Onderzoeksagenda brengt 8 thema’s in kaart waarop de KB zich de komende 4 jaar richt, o.a. de openbare publieke ruimte, AI en ethiek, zoeken naar collecties en data, digitale toegankelijkheid en duurzame ontwikkelingsdoelen. Over deze 8 thema’s gaan we in gesprek met onze netwerkpartners uit de wetenschap, het openbare bibliotheeknetwerk, het erfgoedveld en het bedrijfsleven. Zo werken we onze kennis over deze thema’s verder uit en zetten we deze om in werkbare oplossingen. De Onderzoeksagenda helpt om gefundeerde (beleids)keuzes te maken en de thema’s en vragen te agenderen die de KB op lange en middellange termijn zullen raken Bekijk de Onderzoeksagenda >

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

 

Cultuurmonitor: Jaarrapportage 2022

De Boekmanstichting heeft de Jaarrapportage 2022 van de Cultuurmonitor gepubliceerd. De Jaarrapportage biedt jaarlijks een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de culturele sector. Elke Jaarrapportage bestaat uit één of meerdere artikelen waarin vanuit een overkoepelend perspectief naar de sector wordt gekeken, alsook uit de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s. De Jaarrapportage vormt daarmee tevens het archief van de Cultuurmonitor. Daarnaast bevat de Jaarrapportage 2022 nieuwe thema-analyses, o.a. over cultuur in de regio, diversiteit en participatie. Alle domein-analyses, o.a. voor het domein Letteren, zijn tevens geactualiseerd. Lees de Jaarrapportage >

 

Bibliotheekwerk in Caribisch Nederland

In het kader van de Netwerkagenda voerde de Universiteit van Aruba onderzoek uit naar de stand van zaken op de eilanden omtrent de drie maatschappelijke opgaven: leesbevordering, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er een dubbele achterstand is op de eilanden. De sociale problematiek is groot en hardnekkig en bibliotheken hebben onvoldoende middelen om hun taken adequaat uit te voeren. Hierdoor lukt het bibliotheken niet de tweedeling in de samenleving op de drie maatschappelijke opgaven te overbruggen. De bereidheid om samen te werken om het bibliotheekwerk op de Caribische eilanden te versterken en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven is groot. De onderzoekers adviseerden een Nederlands Caribisch Bibliotheeknetwerk te formaliseren, waarbij alle zes eilanden zijn aangesloten, om de samenwerking onderling en met het netwerk uit Europees Nederland te versterken. Lees meer over dit onderzoek >