Bibliotheekstelsel & netwerk

Bibliotheekstelsel & netwerk

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. De KB heeft onder de Wsob een regierol binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek en Aangepast Lezen.
Inhoudsblokken

Het versterken van de samenwerking met het OB-netwerk is gericht op het verbreden van de betekenis van de bibliotheek. In samenspraak met de bibliotheken zelf, de provinciale service-organisaties (POI's), de VOB en andere partners geeft de KB invulling aan de stelseltaken: regie en advies, faciliterende en coördinerende taken en de aansturing van grootschalige programma’s en projecten voor het hele bibliotheekstelsel.