Bibliotheekstelsel & netwerk

Beleidsplannen

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en werkt als netwerkorganisatie vanuit de kracht van het geschreven woord aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Elke vier jaar stellen we een beleidsplan op, waarin we onze strategische prioriteiten voor de komende periode beschrijven.
Inhoudsblokken

Beleidsplan KB 2019-2022

Omdat we als maatschappelijke instelling met een nationaal belang daadwerkelijk impact willen hebben in de samenleving verbinden we onze ambities aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals, of SDG’s).

Samen met onze partners willen we bijdragen aan de publieke toegang tot informatie, het bevorderen van wetenschap, het vergroten van de geletterdheid en het bewaren en beschikbaar stellen van erfgoed.

De leidende principes van dit beleidsplan zijn dat we altijd maatschappelijke waarde centraal plaatsen, inzetten op digitaal en denken in netwerken.

Consultatieronde

Omdat we weten dat we onze maatschappelijke doelen alleen kunnen bereiken met anderen, is een concept van het beleidsplan vooraf ter consultatie aangeboden op onze website en hebben we al onze netwerkpartners gewezen op de mogelijkheid erop te reageren. We kregen reacties vanuit openbare en universiteitsbibliotheken, van partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed en van andere partners als Stichting Lezen en de Taalunie. Er was lof, zowel voor dit transparante initiatief als voor de inhoud van het conceptbeleidsplan, en er waren kritische opmerkingen. Alle feedback die wij ontvingen is dit beleidsplan ten goede gekomen omdat het op diverse plaatsen geleid heeft tot betere formulering, betere positionering en betere argumentering.