Bibliotheekstelsel & netwerk

Bibliotheekconvenant 2024-2028

De komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuw convenant voor de periode 2024-2028. In het vorige Bibliotheekconvenant is vastgelegd dat het bibliotheekstelsel (KB, SPN en VOB) en de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG) zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. Alle partners hebben uitgesproken te willen komen tot een nieuw convenant. Het streven is om dit nieuwe convenant in november 2023 te presenteren. KWINK zal het proces ook deze keer begeleiden.