Bibliotheekstelsel & netwerk

Certificering openbare bibliotheken

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. CBCT deelt haar kennis en ervaring met de branche.
Inhoudsblokken

Maatschappelijke verantwoording en meerwaarde

De audits van CBCT dragen niet alleen bij aan de kwaliteit en dienstverlening van de getoetste partijen. Certificering geeft de gemeente(n) als subsidiërende partij ook inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek, cultuurinstelling en/of taalhuis. Zo creëren de gecertificeerde partijen meerwaarde voor hun klanten en versterken zij hun toekomstbestendigheid.

De certificeringskaders

Het certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal is sinds 2018 de basis van de kwaliteitstoetsing van de aangesloten openbare bibliotheken en cultuurorganisaties. In juni 2020 is een nieuw, transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing voor taalhuizen van start gegaan: Zicht op Ontwikkeling. Certificeringskader taalhuizen.

Beide kaders zijn gebaseerd op het INK-model. Voor uitgebreide inhoudelijke informatie over de beide certificeringskaders verwijzen wij u naar de website van CBCT.

Achtergrond

De certificeringskaders zijn ontwikkeld door CBCT en haar samenwerkingspartners: de VOB, Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven.

De KB financiert CBCT.

Meer informatie

Lees meer over CBCT, de werkwijze van het auditproces en de certificeringsnormen op de website van CBCT.