Bibliotheekstelsel & netwerk

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

Toen de bibliotheekwet Wsob werd ingevoerd, heeft de KB de opdracht gekregen om een landelijke digitale openbare bibliotheek te verwezenlijken. De vele verschillende bibliotheeksystemen zijn een remmende factor in deze ontwikkeling. Daarom is er onderzoek gedaan naar een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Helaas is de vooraf gestelde drempel voor deelname (90%) niet gehaald en is het CLB nu van de baan. We zoeken naar een alternatieve route.
Inhoudsblokken

70% van de lokale bibliotheken en 71% van de inwoners stemde voor deelname aan het CLB. Hoewel het CLB in principe haalbaar lijkt, is niet voldaan aan de vooraf gestelde drempel: deelname van 90% van de lokale bibliotheken. Daarom gaat het CLB niet door. We gaan nu op zoek naar een alternatieve route.

Wat eraan voorafging

Op basis van het onderzoek bleek dat een landelijk bibliotheeksysteem technisch, bestuurlijk-organisatorisch en financieel haalbaar is. Een draagvlakpeiling onder de openbare bibliotheken wees uit dat er voldoende geïnteresseerde bibliotheken zijn om dit traject verder voort te zetten.

In 2019 is gestart met de ketenbusinesscase, die heeft geresulteerd in 3 scenario’s voor het CLB.

Het voorkeursscenario B gaat ervan uit dat het CLB gebaseerd is op modulaire integratie met de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI) en toepassingen van derde partijen. Dit scenario voorziet in een CBL dat beperkt is tot de basisfuncties. Daarbij kunnen de door bibliotheken gewenste aanvullende functionaliteit door andere partijen of vanuit de LDI worden geleverd.

Chris Wiersma wegvoorbereider

Het kernteam met vertegenwoordigers vanuit KB, SPN en VOB heeft Chris Wiersma bereid gevonden om als wegvoorbereider aan de slag te gaan voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB).

Onder zijn leiding zijn er eind 2020 grote stappen gezet. Lees meer

Lees zijn rapport: CLB-de laatste kilometers

Documenten