Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda - FAQ

Bekijk hier het overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.
Inhoudsblok
Hoe zijn de stelselopgaven tot stand gekomen?

De Netwerkagenda 2021 – 2023 bevat de uitwerking van de drie maatschappelijke opgaven en negen uitdagingen voor het stelsel. De negen stelselopgaven betreffen een uitdaging voor het netwerk om beter samen te werken, hier zijn alle partijen bij nodig. Zes van de negen uitdagingen voor het stelsel komen voort uit het Bibliotheekconvenant én zijn aangevuld met drie onderwerpen die voortkomen uit de Wsob en de evaluatie van de Wsob. Het gaat om ‘collectie’ en de ‘gezamenlijke klantbenadering’ en digitale bibliotheek.

Hoe zijn de groepen samengesteld?

In KB, SPN en VOB verband is de vraag gesteld of mensen willen deelnemen aan het uitwerken van de Netwerkagenda 2021 – 2023. Er is hierbij gekeken naar spreiding over het land, omvang van bibliotheken cetera. Daarnaast worden bestaande groepen (zoals de marketing- en inkoopcommissie) betrokken bij de voor hun relevante opgaven.

Hoeveel tijd kost deelname?

Dat hangt af van een aantal factoren. Bij een aantal opgaven is mogelijk al best duidelijk wat de doelen en activiteiten zouden moeten zijn, terwijl voor een aantal andere opgaven dat mogelijk nog veel meer gesprek en discussie vergt. Een grove inschatting is dat een team ongeveer 8 uur overlegtijd nodig heeft met elkaar, om in verschillende bijeenkomsten toe te werken naar een eindresultaat. Uiteraard wordt er ook tussen de bijeenkomsten tijd besteed. Voor een schrijver zal dat meer tijd zijn, dan voor een niet-schrijver die vooral reflecteert.

Worden maatschappelijke- en overheidspartners betrokken?

Het betrekken van maatschappelijke partners is zeker mogelijk, dit staat elke groep vrij. Vertegenwoordigers van gemeenten en provincies zijn via VNG en IPO benaderd of zij willen meelezen op bepaalde onderwerpen van de Netwerkagenda 2021 – 2023.

Hoe wordt voorkomen dat er inhoudelijke overlap is tussen de verschillende opgaven?

Er zal soms inhoudelijke overlap zijn, omdat de opgaven elkaar kunnen raken. We moeten zorgen dat we dat op tijd zien en met elkaar in gesprek gaan. Zo kan bijvoorbeeld bij een van de maatschappelijke opgave ‘collectie’ aan de orde komen, terwijl dat ook een eigenstandige stelselopgave is. Die twee moeten dan goed op elkaar afgestemd worden. In december is de eerste versie van de Netwerkagenda gereed, waarbij we elkaars stukken kunnen tegenlezen. Daarnaast houdt KWINK groep de consistentie van en overlap in de Netwerkagenda in de gaten.

Is de Netwerkagenda 2021 – 2023 op zichzelf staand?

Nee. De Netwerkagenda is bedoeld om te zorgen voor versterking en verbinding en om de gezamenlijke focus richting te geven. De agenda zou dus niet ‘naast’ de eigen plannen van de bibliotheken moeten staan, maar zou juist de bibliotheken moeten helpen om hun eigen plannen te realiseren. De Netwerkagenda wordt elk jaar vernieuwd. De agenda bevat per opgave een programmaboekje voor de komende drie jaar en een stuk tekst over hoe we de ambitie op de korte termijn (in 2021) gaan realiseren. Dit wordt jaarlijks geüpdatet.