Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Dat zijn de drie maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Het Bibliotheekconvenant is opgesteld na de evaluatie in 2019 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle informatie en inspiratie.
Inhoudsblokken

In de Netwerkagenda komen alle onderwerpen samen waaraan het bibliotheekstelsel werkt. Sommige onderdelen hebben inmiddels een eigen dossier, zoals digitaal burgerschap.

Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. 

Presentatie Netwerkagenda 2021-2023

Inspiratie

Om je verhaal goed te kunnen maken en te ondersteunen, kun je hier inspiratie opdoen:

 • Praktijkgids, een goed verhaal en een goede relatie (2017)
  lobby en relatiebeheer voor bibliotheken
 • Bibliotheekatlas
  alle bibliotheekvestigingen van Nederland op 1 plek
 • Bibliotheekinzicht
  presenteert feiten en cijfers over de bibliotheken
 • Merkgids ‘de Bibliotheek, motor van de vaardige samenleving’
  ‘Ons verhaal’
 • Interviewserie ‘Netwerkagenda’
  12-delige dubbelinterviews
 • Videoserie #mijnbibliotheek
  bibliotheekgebruikers vertellen wat de bibliotheek voor hen betekent

Rondom het Bibliotheekconvenant

 • Bibliotheekconvenant 2020-2023 - Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven’.
 • Video (Youtube) ‘Een bibliotheek voor iedereen‘ - korte uitleg Bibliotheekconvenant
 • Persbericht (PDF) 'Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven'
 • Brief 'Erkenning voor maatschappelijke rol van bibliotheken'