Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Dat zijn de drie maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Het Bibliotheekconvenant is opgesteld na de evaluatie in 2019 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle informatie en inspiratie.
Inhoudsblokken

In de Netwerkagenda komen alle onderwerpen samen waaraan het bibliotheekstelsel werkt. Sommige onderdelen hebben inmiddels een eigen dossier, deze zijn te vinden op de homepage van Bnetwerk.

Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging.