Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Dat zijn de drie maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023. In de bijbehorende Netwerkagenda, die in maart 2021 wordt opgeleverd, staat hoe het bibliotheekstel deze maatschappelijke opgaven gaat invullen en uitvoeren. Op deze pagina vind je het laatste nieuws en achtergrondverhalen over de Netwerkagenda.