Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Dat zijn de drie maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Het Bibliotheekconvenant is opgesteld na de evaluatie in 2019 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle informatie en inspiratie.
Inhoudsblokken