Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda

De Netwerkagenda vormt de concrete uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Met het convenant benadrukken de partijen - de drie overheidslagen en het bibliotheekstelsel - het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in dit stelsel.