Bibliotheekstelsel & netwerk

Principe 1: We zetten de opgave altijd centraal

We denken eerst aan wat we samen willen bereiken en pas dan aan wie wat gaat doen. We denken vanuit maatschappelijke waarde in plaats van dat we denken vanuit organisaties. De taken zijn in de wet verdeeld, maar de opgave is groter dan ieder van ons en de verantwoordelijkheid is gezamenlijk.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Maatschappelijke opgave centraal

Om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen is afstemming nodig. Afstemming gaat niet vanzelf. We hebben plekken nodig waar we met de (vertegenwoordigende afgevaardigden van) bibliotheekpartners en eventuele andere partijen samenwerken. Voor elke maatschappelijke opgave en elke stelseluitdaging richten de bibliotheekpartners gezamenlijk een koersgroep in. De koersgroep geeft richting aan de inspanningen van betrokkenen. Onder de koersgroep functioneren allerlei verschillende gremia. Dat zijn gremia met een specifiek doel binnen de opgave, maar altijd gerelateerd aan de koers van de koersgroep. Hier kunnen ook bestaande uitvoeringsorganisaties rond programma’s en opgaven een plek krijgen.

Naast koersgroepen zijn er twee reflectiegroepen. Deze hebben tot taak om het netwerkperspectief te bewaken voor respectievelijk het stelsel van lokale bibliotheken en de bibliotheek in het digitale domein. Deze groep heeft zelf geen uitvoeringsagenda, alleen een activiteitenagenda op de gedachtenvorming. Mocht samenhang ontbreken, dan wordt het in de relevante koersgroep(en) opgepakt.

Het netwerkoverleg heeft de verantwoordelijkheid voor de ambities die zijn geformuleerd in de netwerkagenda als geheel. Net als de koersgroepen kijken ze vanuit de drie perspectieven: resultaten, organisatienetwerk en co-creatie. De periode tot en met de zomer wordt gebruikt om deze nieuwe governance in te richten en erover te besluiten.