Bibliotheekstelsel & netwerk

Principe 2: De opgave is groter dan elk van ons

We zijn een netwerk van autonome instellingen (die autonome keuzes maken), maar we zijn vooral ook een netwerk van samenwerkende instellingen die gezamenlijk werken aan een resultaat dat elk van ons individueel niet zou kunnen behalen.
Inhoudsblokken

Samenwerking is voor ons geen doel op zich. Samenwerking is voor ons een middel om zo veel mogelijk resultaat te boeken op de maatschappelijke opgaven waarin bibliotheken een verschil kunnen maken. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) vormt het kader voor deze netwerksamenwerking.

In de wet zijn de taken en rollen voor de bibliotheekvoorzieningen vastgelegd. In de eerste plaats voor de lokale bibliotheken die enorme stappen hebben gezet in het verbreden van de functies van de bibliotheek en daarmee dagelijks hun relevantie tonen voor de lokale samenleving waarin ze opereren. Maar ook voor de provinciale ondersteuningsinstellingen die lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies bijvoorbeeld ondersteunen bij de uitrol van landelijke programma’s of diensten en die specifiek voor IBL en innovatie een taak hebben. En ook voor de KB, die onder meer als landelijke digitale openbare bibliotheek verantwoordelijk is voor de voordeur in het digitale domein, zoals de lokale bibliotheken de voordeur zijn in het fysieke domein.

Elke partij werkt vanuit een eigen rol en taak, maar de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek is nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid die ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld. Doordat we allemaal een stukje bijdragen aan de opgave, kunnen we niet meer zonder elkaar.