Bibliotheekstelsel & netwerk

Principe 4: Iedereen draagt bij naar vermogen

We focussen op de vraag wie er wil en kan bijdragen, in plaats van dat we ons focussen op de vraag wie erover gaat. We laten onze daadkracht en snelheid om gezamenlijke resultaten te boeken op gezamenlijke prioriteiten bepalen door voorzieningen die kunnen en willen bijdragen.
Inhoudsblokken

We richten ons samen met alle bibliotheekvoorzieningen en andere partijen op het bereiken van onze doelen op de drie maatschappelijke opgaven: lezen, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Daarnaast werken we samen aan stelseluitdagingen die ons helpen dat effectiever te doen.

We proberen anderen te enthousiasmeren en te motiveren om mee te helpen en zich aan te sluiten. Tegelijkertijd laten we ons tempo en onze daadkracht niet bepalen door bibliotheekvoorzieningen die andere prioriteiten stellen. We respecteren verschillen, maar laten dat niet ten koste gaan van de resultaten die wij voor de maatschappij kunnen boeken door gezamenlijk  samen te werken op de gedeelde prioriteiten