Bibliotheekstelsel & netwerk

Principe 5: We doen het niet alleen

We verbinden ons nadrukkelijk ook met spelers buiten de bibliotheeksector die, net als wij, gedreven zijn een bijdrage te leveren aan de drie maatschappelijke opgaven.
Inhoudsblokken

Het netwerk kan en moet verbindingen aangaan met andere spelers die ook werken aan dezelfde maatschappelijke opgaven. Bibliotheken nemen niet de verantwoordelijkheid om deze problemen eigenhandig op te lossen, maar wel de verantwoordelijkheid om elk in hun eigen omgeving bij te dragen aan resultaten op dit terrein. Dat betekent ook dat wij onze eigen rol moeten aanpassen aan de rollen die anderen kunnen en willen spelen. Het kan betekenen dat we de ene keer vooral faciliteren en doorverwijzen en dat we een andere keer vooral mee-ontwikkelen en mee-uitvoeren.

Dit werken in netwerken vraagt om een andere manier van denken en handelen. Om effectief te werken in een horizontale netwerksamenwerking waarbij we als organisaties in verbinding en gelijkwaardigheid werken, moeten we ook zelf nog veel leren. Elkaar daarin ondersteunen en aanspreken is daarom een essentieel onderdeel van het zetten van deze stap. Al doende bouwen we verder aan onderling vertrouwen.