Bibliotheekstelsel & netwerk

Veilige wifi

Bibliotheken bieden hun bezoekers vaak toegang tot het internet via gastwifi, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Maar is deze gastwifi wel altijd veilig en gebruiksvriendelijk genoeg? De KB wil zich graag inzetten voor een veilige en gastvrije wifi-oplossing die bij meer openbare bibliotheken werkt: de roaming-variant.
Inhoudsblokken

In de meeste gevallen bieden openbare bibliotheken nu een beveiliging met een gedeeld wachtwoord (alle gebruikers hebben hetzelfde wachtwoord) of een wachtwoord (zoals geboortedatum) dat makkelijk te achterhalen is of een vinkje voor akkoord. Deze manier van beveiliging is kwetsbaar voor hackers.

Roaming: een veilige oplossing

Daarom heeft de KB onderzocht of bibliotheken behoefte hebben aan een roaming-oplossing. Bij de roaming-oplossing maakt de gebruiker zich één keer bekend. Daarna kan hij bij een andere bieblocatie gelijk gebruikmaken van de wifi zonder opnieuw te hoeven inloggen. De roaming-oplossing zorgt voor een veilige verbinding voor de gebruiker. Uit het onderzoek bleek dat die behoefte er is. Lees het rapport van Dialogic voor de resultaten van dit onderzoek.

Publicroam

Naast de beveiliging vindt de KB het van belang dat juist bij openbare bibliotheken alle gebruikers mogen rekenen op een gratis en gastvrije wifi-omgeving. De KB is benaderd door het SIDN Fonds om eventueel met hen samen te werken. Het SIDN fonds zet zich in voor een sterk internet voor iedereen en ondersteunt Publicroam, dat elke bezoeker veilig en makkelijk toegang biedt tot wifi-gastnetwerken.

Publicroam richt zich op alle publiek gefinancierde instellingen en is daarom een goede oplossing voor multifunctionele accommodaties, waar ook de bibliotheek toe behoort. Lees meer over Publicroam en bibliotheken

Bekijk hieronder waarom de OBA Publicroam gebruikt