Bibliotheekstelsel & netwerk

Wsob en stelseltaken

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. De KB heeft onder de Wsob een regierol gekregen binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek en Aangepast Lezen.
Inhoudsblokken

Voor het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen zijn er de komende jaren 2 uitdagingen:

  1. Het verwerven van een relevante plaats in het digitale domein.
  2. Verbreden van de betekenis van de bibliotheek naar de 5 kernfuncties van de wet.

Met de nationale digitale bibliotheek neemt de KB het voortouw in het uitbouwen van de rol en betekenis van de bibliotheek in het digitale domein. De landelijke digitale infrastructuur zorgt voor de componenten waarmee alle openbare bibliotheekvoorzieningen deelnemen en gebruikmaken van de diensten van de digitale bibliotheek.

Het versterken van de nationale samenwerking is gericht op het verbreden van de betekenis van de bibliotheek. In samenspraak met de bibliotheken zelf, de provinciale service-organisaties, de VOB en andere partners geeft de KB invulling aan de stelseltaken: regie en advies, faciliterende en coördinerende taken en de aansturing van grootschalige programma’s en projecten voor het hele bibliotheekstelsel.

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van OCW  het evaluatierapport van de bibliotheekwet (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarvoor heeft de minister de bevindingen van het evaluatierapport besproken met de bestuurlijke partners IPO en VNG en met ons als de partners uit het bibliotheekveld: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de KB.

Internationaal

De KB blijft ook actief in internationale bibliotheekverbanden als IFLA, LIBER en Eblida. Hier liggen voor de KB en het netwerk kansen om kennis op te doen, door participatie in internationale onderzoeksprojecten en internationale kennisuitwisseling. 

Bekijk de Wsob