Bibliotheekstelsel & netwerk

Wsob-gegevenslevering

Met ingang van de Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW.
Inhoudsblokken

Voor de Gegevenslevering Wsob verzamelt de KB gegevens van openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Ook verzamelen we gegevens over de landelijke digitale openbare bibliotheek. Het jaarlijkse onderzoek voor de gegevenslevering vindt plaats in de periode januari tot juni en wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor (opvolger van het Bibliotheekonderzoeksplatform). Door mee te doen aan dit onderzoek, voldoen bibliotheken aan de verplichting tot gegevenslevering onder de Wsob. De uitkomsten van het onderzoek geven subsidieverstrekkers de beschikking over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.

Deelname

De uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek worden gestuurd naar onze vaste contactpersonen bij bibliotheken. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, maar deze wel had verwacht, stuur dan een mail naar bibliotheekmonitor@kb.nl.

Publicatie resultaten

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek Gegevenslevering Wsob worden gepubliceerd in het dossier Bibliotheekstatistiek op de website Bibliotheekinzicht. In dit dossier worden de resultaten van de Gegevenslevering gepresenteerd in verschillende artikelen en in een dashboard. Daarnaast ontvangen alle bibliotheken een uitgebreide individuele rapportage, waarin de resultaten van hun bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.