Proeftuinregeling digitaal burgerschap

Onderzoek (KB)

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Met het programma digitaal burgerschap richten we ons op alle burgers, jong en oud, van Nederland. Die groep is groot en divers. Dat vraagt om verschillende benaderingen en verschillende vormen van aanbod. Voor de inventarisatie van de invulling van de bouwstenen maken we in eerste instantie een globale indeling in vier doelgroepen: kwetsbare volwassenen, kwetsbare jeugd, zelfredzame volwassenen en zelfredzame jeugd. Om een goed beeld te krijgen van het bestaande aanbod, de mate waarin dat aansluit bij de behoeften van doelgroepen en, daaruit voortvloeiend, de hiaten in het aanbod, is een doelgroepanalyse uitgevoerd.

Alle doelgroepen: algemeen

Alle doelgroepen: KB

Alle doelgroepen: openstaande en gehonoreerde onderzoeksvoorstellen

Kwetsbare volwassenen 

Kwetsbare jeugd

Zelfredzame volwassenen

  • Te ontwikkelen

Zelfredzame jeugd