Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Consumer Insights

Binnen de bibliotheekbranche zijn los van elkaar verschillende onderzoeksinitiatieven ontplooid. Alle initiatieven zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruiker van de openbare bibliotheek. Het project ‘Consumer Insights’ zorgt voor meer samenhang in de onderzoeksinstrumenten.
Inhoudsblok

Met deze instrumenten kan de bibliotheekbranche tendensen ontdekken, hierop inspelen en anticiperen op de toekomst. Hiermee wordt er een betere aansluiting gerealiseerd tussen het aanbod van de bibliotheken en de behoeften van de (potentiële) gebruiker.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het project 'Consumer Insights' contact op met Marjolein Oomes, Adviseur Onderzoek en Kennisdeling bij de KB.