Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Huisstijl

Om eenduidig te kunnen communiceren, zowel binnen de programmalijn en het bibliotheekveld als richting de burger, is een herkenbare huisstijl nodig, zowel digitaal als fysiek. Uiteraard dient deze aan te sluiten bij bestaande huisstijlen, zoals die van de Bibliotheek en van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).