Informatie voor het bibliotheeknetwerk

WaaS-module

Verreweg de meeste bibliotheken maken voor de vormgeving van hun website gebruik van de Website as a Service-opzet (WaaS) van de KB. Wanneer bibliotheken digitaal burgerschap integreren in hun aanbod, is de ontwikkeling van een specifieke module omtrent dit thema mogelijk wenselijk.