Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Flexplek

Achtergrondinformatie expertise digitaal burgerschap

Over de expertise die in bibliotheken aanwezig en benodigd is om de programmalijn digitaal burgerschap succesvol uit te voeren, zijn verschillende documenten verschenen. Blader ze door en krijg een beeld.
Inhoudsblokken

Domeinbeschrijvingen

In opdracht van de branche maakte SPN generieke domeinbeschrijvingen om het werk van de werkterreinen, doelgroepen, rollen en benodigde competenties van de bibliotheekprofessional in de verschillende domeinen inzichtelijk te maken. Deze worden aangevuld met specificaties rond digitaal burgerschap.

Beroepsprofielen voor mediaopvoeding en digitale geletterdheid

Cubiss ontwikkelde beroepsprofielen voor mediaopvoeding en digitale geletterdheid. Deze profielen richting zich binnen het programma digitaal burgerschap met name in op de componenten vaardigheden en weerbaarheid.