Digitaal burgerschap

Bouwsteen Onderzoek

Het doel van de programmalijn digitaal burgerschap is om burgers helpen mee te doen in een samenleving die verandert door digitalisering. Die impact stellen we centraal in alle producten, instrumenten en activiteiten die het programma bundelt en aanbiedt. We doen dat door steeds stil te staan bij de vragen: aan welke maatschappelijke verandering willen we bijdragen? Voor wie willen we van betekenis te zijn? En in hoeverre zijn we daarin succesvol? Binnen de bouwsteen Onderzoek vind je instrumenten en inzichten die helpen die vragen te beantwoorden.
Inhoudsblokken

Kijk hieronder hoe het programma jouw bibliotheek kan ondersteunen met kennis, instrumenten, advies en begeleiding bij de uitvoer van onderzoek en de onderbouwing van jouw activiteiten.