Proeftuinregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Monitor

Programmamonitor

Om de inzet en het resultaat van bibliotheken op het thema digitaal burgerschap te monitoren, wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek brengen we in kaart hoe bibliotheken hun rol op het gebied van digitaal burgerschap invullen en hoe het niveau van de dienstverlening zich over de tijd ontwikkelt. Ook kijken we naar de inzet die ze plegen om het programma vorm te geven en de vraagstukken waar ze tegenaan lopen.
Inhoudsblokken

Evaluatie en verantwoording

De resultaten uit het onderzoek dienen allereerst ter evaluatie en reflectie: hoe ontwikkelen bibliotheken zich? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen ze vanuit het landelijke programma  worden ondersteund? De inzichten uit het onderzoek dragen ook bij aan de onderbouwing van het programma en de verantwoording aan financiers.

Werkwijze

De monitor wordt uitgevoerd met een online vragenlijst in de Bibliotheekmonitor. Contactpersonen op het gebied van digitaal burgerschap van alle basisbibliotheken krijgen deze vragenlijst aan het begin van het nieuwe kalenderjaar toegestuurd. Wie deze contactpersonen zijn, wordt aangeleverd door de POI’s. Ben jij binnen jouw bibliotheek een contactpersoon op het gebied van digitaal burgerschap? Check dan even bij je POI of je ook zo geregistreerd staat.

Rapportage

Na deelname aan het onderzoek ontvangt elke bibliotheek een eigen infographic waarin de belangrijkste cijfers over de eigen bibliotheek zijn gevisualiseerd. Daarnaast wordt een landelijk onderzoeksrapport gemaakt en worden de onderzoeksdata open gepubliceerd in een online dashboard, waarin het ook mogelijk is om te benchmarken.

Nulmeting

In het eerste kwartaal van 2022 werd de eerste monitor rondom het thema digitaal burgerschap uitgevoerd. De resultaten van deze meting werden in juni 2022 gepubliceerd. Deze meting geeft een mooi inzicht in het startpunt van bibliotheken op digitaal burgerschap, op het moment dat de implementatiefase van het programma – en dus de stimulansgelden voor bibliotheken vanuit Stichting Pica – nog op gang moet komen. Begin 2023 wordt de meting opnieuw uitgevoerd.