Proeftuinregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Kleine kinderen met laptop

Data Detox Kids

Het Data Detox programma voor kinderen is opgesteld naar voorbeeld van de Data Detox Kit voor volwassenen.
Inhoudsblokken

Het is opgedeeld in drie elementen:

  • Een Kit
  • Lesbrieven voor in de klas of bibliotheek
  • Een online game

Met de heldere suggesties en tips binnen het Data Detox Kit-programma leren kinderen stap voor stap alle aspecten van hun online leven beter te beheersen. Ze worden gestimuleerd om doordachte keuzes te maken en digitale gewoontes te veranderen op een manier die bij hen past. Met behulp van de opdrachten in de kit leren zij op speelse en actieve wijze om te gaan met digitale privacy, veiligheid, gezondheid en desinformatie.

Type 

  • Toolkit
  • Lesbrieven / leermateriaal
  • Game

Onderwerpen

  • Digitale veiligheid 
  • Digitale privacy
  • Desinformatie 
  • Digitale gezondheid

Doelgroep

Jeugd einde basis- begin voortgezet onderwijs (10-14 jaar).

Implementatie

De kit is gratis te downloaden voor gebruik in school en bibliotheek, maar is ook geschikt om thuis mee aan de slag te gaan. Speciaal voor scholen en bibliotheken zijn er ook bijbehorende lesbrieven (groep 7-8) beschikbaar. Onderverdeeld in vier lessen van ongeveer een uur en bonusopdrachten zijn de lessen opgebouwd aan de hand van de vier onderwerpen waarin ook de kit is onderverdeeld: digitale veiligheid, digitale privacy, desinformatie en digitale gezondheid.

Verbinding met andere programma’s / past goed bij / combineer met 

Documentatie

Meer informatie

De ontwikkeling van de Data Detox Kids gebeurde in een kinderparticipatieproject van dbieb, Fers en KEaRN. Het project is financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de KB.