Proeftuinregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Digitaal burgerschap

Denkplaat Algoritmes

De Denkplaat is een grote dynamische poster met allerlei opdrachten. Jongeren doorlopen hierin aan de hand van kunstwerken een denkroute over de algoritmes in hun leven en wanneer ze dit nu wel en niet zo prettig vinden.
Inhoudsblokken

In opdrachten op de Denkplaat worden jongeren gevraagd om dingen op te zoeken en diverse vragen te beantwoorden. Ze worden hierin uitgedaagd kritisch na te denken en langer stil te staan bij de rol en werking van sociale media, surveillance en de toepassing van algoritmes van overheden en bedrijven. Het doel is dat jongeren zich bewuster worden van hun online gedrag en hun gedrag hier eventueel op aanpassen.

Type

Praat- en ontdekplaat, discussiestarter

Onderwerpen

AI, algoritmes

Doelgroep

Jongeren in het voortgezet onderwijs, klas 1 t/m 6.

Verbinding met andere programma’s / past goed bij / combineer met 

Mediawijsheid

Implementatie

De Denkplaat is gratis te downloaden via de link en vervolgens te printen op A1 of A0 bij een drukker naar keus. De plaat kan worden gebruikt als onderdeel van een projectdag op een middelbare school of bij een groepsbezoek vanuit het VO aan jouw bibliotheek. 

Je kunt de Denkplaat een op een overnemen en inzetten, of gebruik deze als inspiratie om zelf dilemma’s, vraagstukken of opdrachten op te baseren voor je eigen activiteit(en).

Documentatie

https://www.versealgoritmes.nl/

Vragen of even sparren? 

Neem contact op met Jitske Blom, projectleider Digitaal Atelier bij Huis73.

Meer informatie

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/terugblik-proeftuin-digitaal-burgerschap-huis73-verse-algoritmes

https://www.huis73.nl/extern/nieuws/hoe-ga-jij-om-met-je-data--denk-mee-binnen-het-project-verse-alg.html

Over de Denkplaat

De Denkplaat is ingezet en ontwikkeld voor het Digitaal Atelier van Huis73 , i.s.m. educatief ontwerper Meldrid Ibrahim (Denkplaat) en het Ds. Pierson College uit Den Bosch. Het initiatief is voortgekomen uit de proeftuin Digitaal Burgerschap die Huis73 in 2021 is gestart, met financiering van Stichting Pica. In het proeftuinproject, getiteld VERSE ALGORITMES, werd door het Digitaal Atelier van Huis73 samengewerkt met het onderwijs, kunstenaars en ontwerpers, wetenschappers, filosofen en inwoners uit Den Bosch om de rol van burgers rondom digitalisering te onderzoeken.