Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Burgerwetenschap en democratie

Volwaardig deelnemen aan de informatiesamenleving betekent dat burgers zichzelf kunnen redden met nieuwe technologie en kunnen voldoen aan de verwachtingen en verplichting die de digitalisering van diensten met zich meebrengt. Maar volwaardige deelname houdt ook in dat burgers een meer actieve rol in kunnen nemen: dat zij zich onderdeel voelen van die digitale samenleving en die ook mede kunnen vormgeven.
Inhoudsblok

Met programmering rondom het thema burgerwetenschap en democratie kunnen bibliotheken betekenisvolle dienstverlening vormgeven die burgers stimuleert in en ondersteunt bij actieve betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving en de bredere samenleving, waarin technologie en digitalisering een duidelijke stempel drukken. Op digitale, maar ook op fysieke wijze.

Vanwege hun centrale en toegankelijke plek in de lokale samenleving zijn bibliotheken een logische plek om de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak te faciliteren en te stimuleren. Door hen te laten meedenken en meepraten over maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van AI of slimme technologie in de stad. Bijvoorbeeld in de vorm van lezingen, praatprogramma’s of meet-ups rondom lokale vraagstukken. Of door samen te werken met journalisten, of met wetenschappers. 

Producten en projecten

Afbeelding
LocHal Tilburg
Afbeelding
Het netwerk
Afbeelding
Digitaal samenwerken

Toolkits en documentatie