Digitaal burgerschap

Desinformatie en sociale media

Wanneer iemand expres verdraaide of vervalste feiten deelt en daar slechte bedoelingen mee heeft, dan hebben we het over desinformatie. Deze valse informatie is suggestief en wordt verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden en/of geld mee te verdienen. Met desinformatie kun je dus doelbewust iemand, een groep mensen, een organisatie of zelfs een land bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. Nepnieuws kan gezien worden als een vorm van desinformatie.
Inhoudsblok

Desinformatie kan zich verborgen of publiekelijk verspreiden. Dat gebeurt niet alleen door mensen, maar ook door het gebruik van botaccounts. Denk bijvoorbeeld aan een Twitteraccount dat gedeeltelijk wordt aangestuurd door software, vaak specifiek om desinformatie te verspreiden. 

Gelukkig kunnen burgers zichzelf wapenen tegen desinformatie. Bibliotheken spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Dat begint bij bewustwording, bijvoorbeeld door gebruikers inzicht te geven in de werking van algoritmes en hoe deze bijdragen aan het ontstaan van filterbubbels. De geselecteerde programma’s op deze pagina helpen bibliotheken daarbij en dragen eraan bij om burgers te (blijven) trainen in het kritisch reflecteren op media en nieuws.  

Websites

Aan de slag met Digitale Geletterdheid 

Aan de slag met de Week van de Mediawijsheid  

Producten en projecten

Instrumenten

Afbeelding
WvdM webinar marcom
Afbeelding
Jongeren bekijken beeldscherm
Afbeelding
Jongeren in de bibliotheek
Afbeelding
mediasmarties
Afbeelding
Afbeelding
Man leest voor aan baby
Afbeelding
App noot muis
Afbeelding
Brochure Spelend Leren
Afbeelding
inspiratiesessie informatievaardigheden dBos
Afbeelding
Ouder en kind met apparaat