Digitaal burgerschap

Het AI-kookboek

Op basis van het AI kookboek kan je als bibliotheekmedewerker een menu serveren, bestaande uit voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten. Alle gerechten staan voor een activiteit of workshop over AI. De keuze voor de gerechten is aan de bibliotheek. Door te kiezen voor minimaal één voorgerecht, één hoofdgerecht en één nagerecht, komen alle leerdoelen aan bod. Alle voorgerechten duren 30 minuten, de hoofdgerechten 60 minuten en de nagerechten 30 minuten. De gerechten zetten de deelnemers aan tot een actief kritische houding ten aanzien van AI.
Inhoudsblok

Onderwerpen

Ontdek het verborgen leven achter al de schermen die je gebruikt

Leerdoelen voorgerecht 

  • De deelnemer heeft globale kennis van AI.
  • De deelnemer is zich bewust van de invloed van AI op de samenleving. 
  • De deelnemer beseft dat AI overal aanwezig is.
  • De deelnemer weet dat AI niet neutraal is en invloed heeft op normen en waarden.

Leerdoelen hoofdgerecht

  • De deelnemer is actief kritisch ten aanzien van AI.
  • De deelnemer kijkt vanuit een waardenperspectief naar AI.

Leerdoelen nagerecht

  • De deelnemer heeft het inzicht gekregen dat hij zelf invloed heeft op AI.
  • De deelnemer weet concreet wat hij morgen anders kan doen.

Doelgroep

  • Volwassenen
  • Jongeren

Implementatie

Stel zelf een workshop samen aan de hand van de ‘gerechten’(workshoponderdelen) in dit kookboek. Tijdsduur per onderdeel: 30 of 60 minuten.

Verbinding met andere programma’s

AI Parade en What the Future Wants

Ervaringen van bibliotheken

Documentatie

De workshops zijn voor een groot deel gebaseerd op het What the Future Wants programma van Tactical Tech. Ook als de bibliotheek dit programma niet heeft zijn de workshops prima in de programmering in te passen.

https://data-detox.nl/wp-content/uploads/2023/01/AI-Parade-Kookboek-v3.pdf

https://data-detox.nl/kookboek