Digitaal burgerschap

Bouwstenen (KB en SPN)

Voor de opbouw van het instrumentarium in 2021 volgen we de ‘bouwstenen’-aanpak, die gehanteerd wordt in andere grootschalige landelijke programma’s als de Bibliotheek op school en Bibliotheek en basisvaardigheden.
Inhoudsblokken
Body

We richten ons op alle burgers, jong en oud. Die groep is groot en divers. Dit vraagt om verschillende benaderingen en meer vormen van aanbod. Er gebeurt al veel, zoals het programma Digitale inclusie voor kwetsbare volwassenen en het Netwerk Mediawijsheid dat zich voornamelijk op jeugd richt. Maar lang niet iedereen wordt bereikt, en het ontbreekt vaak aan middelen om succesvolle interventies uit te bouwen.

Voor de invulling van de bouwstenen maken we daarom in eerste instantie een globale indeling in vier doelgroepen:

  • Kwetsbare volwassenen
  • Kwetsbare jeugd
  • Zelfredzame volwassenen
  • Zelfredzame jeugd

Voor elke groep inventariseren wij wat al voorhanden is, welke interventies kansrijk zijn en met welke aanpak wij de meeste impact bereiken. Dit doen wij samen met de beoogde doelgroepen, de lokale bibliotheken en partners in het netwerk.

De eerste resultaten worden opgeleverd aan het eind van het eerste kwartaal 2021. 

Afbeelding
Afbeelding
Digitaal burgerschap, getekende matrix van bouwstenen