Digitaal burgerschap

Experimenteren (SPN)

Dit spoor start in het tweede kwartaal en loopt door tot het vierde kwartaal. In dit spoor worden, op basis van de aangebrachte focus in spoor 2 in het eerste kwartaal, kansrijke bestaande of nieuwe initiatieven samen met burgers en bibliotheken verder ontwikkeld door te experimenteren en in pilots.
Inhoudsblokken
Body

We starten met de selectie van vijf bibliotheken die, ondersteund door twee POI’s, als proeftuinen zullen dienen. Het selecteren van bibliotheken en POI’s die deze experimenten gaan uitvoeren, vereist een zorgvuldig, goed onderbouwd en transparant proces, met heldere criteria voor toekenning. Op basis van de resultaten van de doelgroepanalyse, de focus die we hebben aangebracht in het eerste kwartaal, en de selectie van de proeftuinbibliotheken, maken wij een keuze voor de lokale community's die wij hierbij betrekken. 

Hierbij worden partners in landelijke, provinciale en lokale netwerken geïdentificeerd en betrokken. We maken daarbij gebruik van technieken als design thinking en OF/BY/FOR ALL om die ontwikkeling vorm te geven. Zo worden werkenderwijs de scope en focus van het programma verder aangescherpt.

In dit spoor leren we van en bereiken we synergie met het project MAKERLAB. Hierin worden op vier plaatsen in het land makerplaatsen ingericht, waar bij wijze van living lab geëxperimenteerd wordt met programmering, uitrusting en doelgroepen.