Digitaal burgerschap

Expertise

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Deskundigheid van bibliotheekpersoneel is een zwaartepunt in het programma. Dit sluit aan op de HR-agenda zoals die binnen het Bibliotheekconvenant 2020-2023 wordt uitgewerkt. Vanuit dit programma liggen er aandachtspunten bij:

  • Digitaal leiderschap (directie en management)
  • Teacher librarian i.r.t. mediacoach (bibliotheekmedewerkers i.r.t. onderwijsnetwerk en Curriculum.nu)
  • Community librarian (bibliotheekmedewerkers i.r.t. maatschappelijk netwerk)
  • Consulent basisvaardigheden (wordt nu omgezet in een modulair programma gericht op het netwerk binnen het sociaal domein)
  • Leerfunctie van de bibliotheek voor front office-medewerkers in kader van Leven Lang Ontwikkelen