Proeftuinregeling digitaal burgerschap (ronde 2 2023)

Proeftuinregeling digitaal burgerschap (ronde 2 2023)

Inhoudsblokken

Dit is een gearchiveerde pagina

De courante pagina: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/financieringsregelingen/proeftuin.

Door middel van de proeftuinregeling wordt bibliotheekorganisaties ruimte geboden voor experiment en innovatie. De afgelopen jaren is wel gebleken dat niets zo dynamisch is als het thema digitaal burgerschap. Snelle technologische veranderingen vergen continue aanpassingen en de benodigde vaardigheden van morgen zijn anders dan die van nu. Nieuwe vraagstukken en perspectieven daarop zullen zich voordoen, evenals nieuwe oplossingsrichtingen daarvoor.

Binnen de proeftuinregeling wordt ingezet op het verkennen van nieuwe wegen en het opzetten van nieuwe lijnen. Deze verkenning gebeurt in dialoog en co-creatie met de doelgroepen. Financiering kan worden aangevraagd voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van dienstverlening. Daarnaast betreden nieuwe spelers het ecosysteem en vernieuwen bestaande spelers hun rol. De hoge snelheid waarop de samenleving verandert en nieuwe onderwerpen en vraagstukken zich voordoen, zorgt dat er ruimte moet blijven om accenten te verschuiven, nieuwe aandachtsgebieden toe te voegen en open te staan om nieuwe onderwerpen te omarmen en andere los te laten.

Op 11 april begint de inschrijvingsronde voor de proeftuinregeling, deadline 19 mei!

Wat is het doel van de proeftuinregeling?

Het doel van de proeftuinregeling is dat de aanvrager en diens partners schaalbare producten opleveren ten behoeve van innovatie en verrijking van het aanbod binnen de bouwsteen Programmering op het gebied van digitaal burgerschap die landelijk in kunnen worden gezet. Het proeftuintraject is vooral bedoeld voor bibliotheekorganisaties (openbare bibliotheken en POI's) die zich in de verbredingsfase bevinden: zij hebben al ervaring opgedaan met bestaande programmering en hebben een goed onderbouwd plan om voor de invulling van een specifieke lacune een nieuwe richting in de dienstverlening te verkennen waarvoor het aanbod in de bouwstenen ontoereikend is. 

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken en POI's mogen een aanvraag indienen. Voor de proeftuinregeling kan de bibliotheek of POI samenwerken met andere bibliotheken, andere POI's en aanbieders of initiatieven.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Tweede inschrijvingsperiode: begint op 11 april 2023. Het gaat hier dus nog slechts over die bibliotheken die deelnamen aan het Zomertraject 2022. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina. Er zijn twee versies van de aanvraagformulieren: één voor wanneer een bibliotheek de aanvrager is en één voor wanneer een POI dat is.
 • Indienen aanvraag: Bibliotheken of POI's kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 19 mei 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Online spreekuur: Er worden meerdere inloopspreekuren georganiseerd. Hier kunnen natuurlijk vragen gesteld worden over de deelname aan de proeftuinregeling.
 • Consultatiemomenten: Er worden consultatiemomenten georganiseerd gedurende de inschrijvingsperiode waarin de aanvrager het idee voor de proeftuintraject met het programmateam vooraf kan bespreken. Dit verhoogt de kans op toekenning van financiering. Het advies is om hier vooral gebruik van te maken! Via deze link kan hiervoor ingeschreven worden.
 • Selectie: In deze tweede ronde kunnen maximaal 5 bibliotheken financiering ontvangen.
 • Communicatie: Op 19 juni 2023 ontvangen de contactpersonen opgegeven in het aanvraagformulier een e-mail over het besluit om wel of geen financiering toe te kennen met eventueel een korte motivatie. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Kennisdelingsdagen: Er worden twee Kennisdelingsdagen georganiseerd op 29 juni en 31 oktober 2023. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap proeftuinregeling 2023.
 • Aanvang proeftuintraject: De dag na de de eerste Kennisdelingsdag, op 30 juni, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de proeftuintrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening tweede inschrijvingsperiode:  11 april 2023
 • Sluiting tweede inschrijvingsperiode: 19 mei 2023
 • Selectieperiode: 22 mei t/m 19 juni 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 19 juni 2023
 • Kennisdelingsdag 1 (verplicht):  29 juni 2023 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdag 2 (verplicht): 31 oktober 2023 (Utrecht)
 • Einde proeftuintraject: 30 juni 2025