Programmeringsregeling digitaal burgerschap (ronde 1 2023)

Programmeringsregeling digitaal burgerschap (ronde 1 2023)

Dit is een gearchiveerde pagina.
Inhoudsblokken

Voor de financiering van de uitvoering van het Lokaal Plan uit de startregeling kunnen bibliotheken een beroep doen op de programmeringsregeling. Deze is bedoeld om de programmering rondom digitaal burgerschap in gang te zetten met behulp van de interventies uit de bouwsteen Programmering. Uitgangspunten zijn onder meer dat de programmering in samenspraak en co-creatie met de doelgroep tot stand komt en dat bibliotheken de programmering zoveel mogelijk met eigen mensen opzetten. Daarvoor kan in de regeling financiering worden aangevraagd. 

Wat is het doel van de programmeringsregeling?

Het doel van de financieringsregeling is dat de aanvrager en diens partners in maximaal twee jaar minimaal drie interventies uit de bouwsteen Programmering hebben ingezet. Dit doen ze dus door gebruik te maken van de bestaande interventies uit de bouwsteen Programmering. Daarnaast staan natuurlijk hulpmiddelen uit de andere bouwstenen ter beschikking, zoals omschreven in artikel 3.3 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023.

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken, die of het starttraject hebben doorlopen of meegedaan hebben aan het Zomertraject 2022, mogen een aanvraag indienen. Voor de programmeringsregeling kan de bibliotheek samenwerken met andere bibliotheken, de POI en aanbieders of initiatieven op gebied van programmering.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start eerste inschrijvingsperiode: 5 december 2022 werd de eerste inschrijvingsperiode voor 2023 geopend. Het gaat hier dus nog slechts over die bibliotheken die deelnamen aan het Zomertraject 2022. De financieringsregeling en de aanvraagdocumentatie staan online.
 • Indienen aanvraag: Bibliotheken kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 16 januari 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Online spreekuur: Op 13 december 2022 was er tussen 15:00-16:30 een online inloopspreekuur voor vragen over de financieringsregelingen. Er zullen in 2023 meer inloopspreekuren worden georganiseerd.
 • Selectieperiode: Tussen 17 januari en 2 februari 2023 worden de aanvragen geselecteerd. In deze eerste ronde kunnen maximaal 10 bibliotheken financiering ontvangen binnen de programmeringsregeling. De volgende inschrijvingsperiode voor de programmeringsregeling is in september en dan kunnen ook niet geselecteerde bibliotheken natuurlijk weer een aanvraag doen.
 • Communicatie: Op 3 februari 2023 ontvangen de contactpersonen via e-mail over het besluit om wel of geen financiering toe te kennen met eventueel een korte motivatie. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Start- en Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken in deze eerste programmeringsregeling komen vervolgens op 14 februari 2023 bij elkaar in Utrecht voor de Startdag. Er worden ook twee Kennisdelingsdagen georganiseerd op 4 april en 31 oktober 2023. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023.
 • Aanvang programmeringstraject: Daags na eerste Kennisdelingsdag, dus op 5 april 2023, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de programmeringstrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening eerste inschrijvingsperiode (2023): 5 december 2022
 • Online inloopspreekuur: 13 december 2022
 • Sluiting eerste inschrijvingsperiode (2023): 16 januari 2023
 • Selectieperiode: 17 januari t/m 2 februari 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 3 februari 2023
 • Startdag (verplicht): 14 februari 2023
 • Kennisdelingsdag 1 (verplicht): 4 april 2023
 • Kennisdelingsdag 2 (verplicht): 31 oktober 2023
 • Einde programmeringstraject: 5 april 2025
Afbeelding