Programmeringsregeling digitaal burgerschap (ronde 2 2023)

Programmeringsregeling digitaal burgerschap (ronde 2 2023)

Dit is een gearchiveerde pagina.
Inhoudsblokken

De courante pagina: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/financieringsregelingen/programmering.

Voor de financiering van de uitvoering van het Lokaal Plan uit de startregeling kunnen bibliotheken een beroep doen op de programmeringsregeling. Deze is bedoeld om de programmering rondom digitaal burgerschap in gang te zetten met behulp van de interventies uit de bouwsteen Programmering op basis van het Lokaal Plan (gemaakt in het voorafgaande starttraject). Uitgangspunten zijn onder meer dat de programmering in samenspraak en co-creatie met de doelgroep tot stand komt en dat bibliotheken de programmering zoveel mogelijk met eigen mensen opzetten. Daarvoor kan in de regeling financiering worden aangevraagd. Op 11 april begint de tweede inschrijvingsronde voor de programmeringsregeling, deadline 19 mei!

Wat is het doel van de programmeringsregeling?

Het doel van de financieringsregeling is dat de aanvrager en diens partners in maximaal twee jaar minimaal drie interventies uit de bouwsteen Programmering hebben ingezet op basis van het opgestelde Lokaal Plan. Dit doen ze dus door gebruik te maken van de bestaande interventies uit de bouwsteen Programmering. Daarnaast staan natuurlijk hulpmiddelen uit de andere bouwstenen ter beschikking, zoals omschreven in artikel 3.3 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023.

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken, die of het starttraject hebben doorlopen of meegedaan hebben aan het Zomertraject 2022, mogen een aanvraag indienen. Voor de programmeringsregeling kan de bibliotheek samenwerken met andere bibliotheken, de POI en aanbieders of initiatieven op gebied van programmering.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Tweede inschrijvingsperiode: begint op 11 april 2023. Het gaat hier dus nog slechts over die bibliotheken die deelnamen aan het Zomertraject 2022. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina.
 • Indienen aanvraag: Bibliotheken kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 19 mei 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Online spreekuur: Er worden meerdere inloopspreekuren georganiseerd. Hier kunnen natuurlijk vragen gesteld worden over de deelname aan de programmeringsregeling.
 • Consultatiemomenten: Er worden consultatiemomenten georganiseerd gedurende de inschrijvingsperiode waarin de aanvrager het idee voor de programmeringstraject met het programmateam vooraf kan bespreken. Dit verhoogt de kans op toekenning van financiering. Het advies is om hier vooral gebruik van te maken! Via deze link kan hiervoor ingeschreven worden.
 • Selectie: In deze tweede ronde kunnen maximaal 6 bibliotheken financiering ontvangen.
 • Communicatie: Op 19 juni 2023 ontvangen de contactpersonen opgegeven in het aanvraagformulier een e-mail over het besluit om wel of geen financiering toe te kennen met eventueel een korte motivatie. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Start- en Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken komen vervolgens op 27 juni 2023 bij elkaar in Utrecht voor de Startdag t.b.v. de voorbereiding op een inhaalslag voor ToC/omgevingsanalyse, die geen onderdeel uitmaakten van het Zomertraject 2022. Er worden ook twee Kennisdelingsdagen georganiseerd op 29 juni en 31 oktober 2023. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023.
 • Aanvang programmeringstraject: De dag na de de eerste Kennisdelingsdag, op 30 juni, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de programmeringstrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening tweede inschrijvingsperiode:  11 april 2023
 • Sluiting tweede inschrijvingsperiode: 19 mei 2023
 • Selectieperiode: 22 mei t/m 19 juni 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 19 juni 2023
 • Startdag (verplicht): 27 juni 2023 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdag 1 (verplicht):  29 juni 2023 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdag 2 (verplicht): 31 oktober 2023 (Utrecht)
 • Einde programmeringstraject: 30 juni 2025