Startregeling digitaal burgerschap (ronde 1 2023)

Startregeling digitaal burgerschap (ronde 1 2023)

Dit is een gearchiveerde pagina.
Inhoudsblokken

Voor alle bibliotheken begint het programma digitaal burgerschap met de startregeling. De startregeling biedt laagdrempelige ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag hoe digitaal burgerschap in het eigen werkgebied het beste kan worden ingevuld. Daarmee wordt op basis van eigen afwegingen en keuzes de strategische basis gelegd. Ze ontwikkelen een Theory of Change (ToC) en formuleren een Lokaal Plan, op basis van een analyse van de lokale omgeving en het eigen netwerk. De startregeling bereidt bibliotheken zo voor op de daadwerkelijke implementatie. Zij kunnen, om tot dit resultaat te komen, samenwerken met een POI. 

Wat is het doel van de startregeling?

Na afronding van deze startfase hebben bibliotheken een weloverwogen en goed onderbouwd beeld van de rol die zij willen en denken te kunnen spelen en van de producten en diensten die aansluiten bij de beoogde doelgroepen. Er is dan ook een beeld van de middelen die nodig zijn om verdere verbreding en verankering in de organisatie te kunnen maken. Tenslotte weten bibliotheken dan hoe ze de resultaten van hun dienstverlening kunnen gaan meten. Het doel van de financieringsregeling is dat de aanvragende bibliotheek en POI een kwalitatief goed uitgewerkte omgevingsanalyse en daaruit voortkomende ToC en Lokaal Plan opleveren, zoals aangeven in artikel 3.3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap startregeling 2023.

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken mogen een aanvraag indienen. Voor de startregeling kan de bibliotheek samenwerken met de POI.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start eerste inschrijvingsperiode: 5 december 2022 werd de eerste inschrijvingsperiode voor 2023 geopend. De financieringsregeling en de aanvraagdocumentatie staan online. Dit is de eerste inschrijvingsperiode van een lange reeks. In 2023 zijn er drie inschrijvingsperiodes, in de jaren t/m 2026 kan er voor de startregeling worden ingeschreven. Bibliotheken kunnen een aanvraag indienen op het moment dat hen het beste schikt.
 • Indienen aanvraag: Bibliotheken kunnen samen met de POI de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 16 januari 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog). 
 • Online spreekuur: Op 13 december 2022 was er tussen 15:00-16:30 een online inloopspreekuur voor vragen over de financieringsregelingen. Er zullen in 2023 meer inloopspreekuren worden georganiseerd.
 • Selectieperiode: Tussen 17 januari en 2 februari 2023 worden de aanvragen geselecteerd. In deze eerste ronde kunnen maximaal 15 bibliotheken financiering ontvangen. De volgende inschrijvingsperiode voor de startregeling is in mei en dan kunnen ook niet geselecteerde bibliotheken natuurlijk weer een aanvraag doen.
 • Communicatie: Op 3 februari 2023 ontvangen de contactpersonen opgegeven in het aanvraagformulier een e-mail over het besluit om wel of geen financiering toe te kennen met eventueel een korte motivatie. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met de POI en de KB.
 • Startdag: De geselecteerde bibliotheken komen vervolgens op 14 februari 2023 bij elkaar in Utrecht voor de startdag. Tijdens deze Startdag worden workshops verzorgd rondom de basisbeginselen de ToC, het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het formuleren van een Lokaal Plan.
 • Aanvang starttraject: De dag erna, op 15 februari gaat de maximale looptijd van zes maanden in voor het uitvoeren van het starttraject.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening eerste inschrijvingsperiode (2023): 5 december 2022
 • Online inloopspreekuur: 13 december 2022
 • Sluiting eerste inschrijvingsperiode (2023): 16 januari 2023
 • Selectieperiode: 17 januari t/m 2 februari 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 3 februari 2023
 • Startdag (verplicht): 14 februari 2023 (Utrecht)
 • Einde starttraject: 15 augustus 2023