Digitaal burgerschap

Infrastructuur (KB)

In het eerste kwartaal van 2021 richten we een opgavegericht organisatienetwerk in voor digitaal burgerschap, op basis van een gedeelde visie, strategie en focus.
Inhoudsblokken
Body

Bij alle keuzes die in de scope en de visie van het programma worden gemaakt, staat de maatschappelijke impact die met dit programma kan worden bereikt centraal. We streven naar een zo effectief mogelijke besteding van het beschikbare budget van 10 miljoen euro in de periode 2022-2025. Dit bedrag zal dan ook worden besteed aan interventies die de hoogst mogelijke maatschappelijke impact kunnen bereiken. Hiervoor maken wij een afweging op basis van verschillende elementen: een veelzijdige inventarisatie van de meest urgente noden en een verkenning van de kansrijkste mogelijkheden en de terreinen waar het grootste en breedste effect kan worden behaald.