Programmeringsregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Icoon marketing

Kernteam programmalijn digitaal burgerschap

Wie is wie in het kernteam van de programmalijn digitaal burgerschap? Leer ze kennen.
Inhoudsblokken

Hildelies Balk: kwartiermaker digitaal burgerschap en coördinatie  

Hildelies werkt bij de KB als strategisch adviseur van de directie. Zij is kwartiermaker digitaal burgerschap in het bibliotheeknetwerk en zij coördineert de inrichting van de programmalijn digitaal burgerschap.

Boudewijn van der Lecq: projectleider SPN

In het dagelijks leven is Boudewijn zelfstandig adviseur en projectleider voor projecten binnen de bibliotheeksector en daarbuiten. Binnen het kernteam staat hij Hildelies bij als projectleider voor de SPN-activiteiten.

Jeroen de Boer: projectleider proeftuinen

Jeroen is werkzaam als adviseur Innovatie bij Fers. Vanuit die hoedanigheid schuift hij aan als projectleider van de deze maand gestarte proeftuinen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de selectie en zal hen de komende maanden begeleiden.

Carola Oortwijn: projectadviseur

Carola schuift namens Rijnbrink aan bij de programmalijn. Bij deze POI houdt zij zich onder andere bezig met maakplaatsen, 21e-eeuwse vaardigheden en een leven lang ontwikkelen.

Anne van den Dool: projectleider communicatie

Anne is werkzaam bij de KB als tekstschrijver en eindredacteur. Ze is verantwoordelijk voor de communicatie rondom de programmalijn. Ook neemt ze de verslaglegging van de verschillende bijeenkomsten voor haar rekening.

Marjolein Oomes: projectadviseur onderzoek

Marjolein werkt als kennisadviseur bij de afdeling Onderzoek van de KB. Binnen de programmalijn digitaal burgerschap coördineert ze de ontwikkeling van de impactstrategie en spoor 4: de opzet en uitvoer van verkennend en monitoringsonderzoek. 

Tirza de Fockert: projectadviseur basisvaardigheden

Tirza is werkzaam bij de KB als beleidsmedewerker Basisvaardigheden. Binnen Basisvaardigheden houdt ze zich onder meer bezig met gezinsaanpak, inburgering en integratie en diverse Erasmus+-projecten. Binnen de programmalijn digitaal burgerschap bewaakt ze de link met het programma Digitale inclusie. 

Norma Verheijen: projectadviseur educatie

Norma werkt bij de KB als programmaleider Educatie. Binnen de programmalijn digitaal burgerschap is ook dit haar speerpunt. Ook zorgt zij voor samenhang met de maatschappelijke opgave leven lang ontwikkelen uit de landelijke Netwerkagenda.

Seher Hazinedar: projectassistent

Seher is werkzaam bij de KB als managementassistent en breidde onlangs haar ondersteuning van het kernteam uit met werk als project assistent: ze zorgt dat de administratieve ‘achterkant’ van het project soepel verloopt, plant evenementen en houdt de begroting bij. En zij houdt natuurlijk nauw contact houdt met de netwerkpartners en diverse afdelingen van de KB.

Melissa Prins: projectleider proeftuin Bibliotheek AanZet

Melissa is productontwikkelaar bij de Bibliotheek AanZet. Haar focus ligt op de doelgroep jongeren vanaf 12 jaar. Zij is projectleider van de proeftuin Talent Valley: een praktijkgericht experiment bedoeld om een boost te geven aan de ontwikkeling van softskills en 21e-eeuwse vaardigheden onder kwetsbare jongeren tussen 15 en 27 jaar.

Jitske Blom: projectleider proeftuin Huis73

Jitske is bij Huis73 projectleider van het Digitaal Atelier. Jong en oud kunnen hier activiteiten en workshops bijwonen op het grensvlak van kunst en technologie. In de proeftuin Verse Algoritmes onderzoekt Huis73 samen met scholieren, inwoners uit de stad Den Bosch, kunstenaars/filosofen, ontwerpers, developers en journalisten naar alternatieven voor onze huidige digitale platforms, om onze data weer vers, origineel en van hoogwaardige kwaliteit te krijgen.

Arjen Nijboer: projectleider proeftuin dbieb

Arjen is programmamanger bij bdieb. Eerder was hij twaalf jaar lang vestigingsmanager van drie bibliotheken en vier uitleenposten in Leeuwarden. Ook heeft hij ervaring als programmamaker en collectioneur. Hij is de projectleider van de proeftuin van dbieb, die zich richt op nieuwkomers.

Ian Scharroo: projectleider proeftuin de Bibliotheken Midden-Groningen

Ian is werkzaam voor Biblionet Groningen in zowel de gemeente Eemsdelta als de gemeente Midden-Groningen. In de gemeente Eemsdelta richt hij zich vooral op het opbouwen van een community voor Dnd, Magic The Gathering en Warhammer. In de gemeente Midden-Groningen zal hij de proeftuin Digital World Citizen gaan leiden. In deze proeftuin wordt er doormiddel van twee lesprogramma’s gekeken hoe leerlingen opgedane vaardigheden toepassen buiten de schooldeuren.

Bastian de Pooter: projectleider proeftuin de bblthk

Bastian is projectleider van de proeftuin Monitor van de Stad bij de bblthk. Naar voorbeeld van het FutureLab van LocHal Tilburg, wil de bblthk een ‘monitor van de stad’ implementeren en verder ontwikkelen, in de vorm van een fysiek dashboard in de publieksruimte van de bibliotheek. Naast het werk bij de bblthk is Bastian actief als coach voor bedrijven in Afghanistan en heeft hij een organisatie waarmee hij sociaal ondernemerschap stimuleert.