Digitaal burgerschap

Netwerk

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Om te komen tot een breed gedragen netwerkbeleid wordt voorgesteld met de verschillende bibliotheeklagen in het stelsel een impactanalyse uit te werken rond de maatschappelijke opgave participatie- en informatiesamenleving, toegespitst op vier doelgroepen: kwetsbare volwassenen, kwetsbare jeugd, zelfredzame volwassenen en zelfredzame jeugd.