Digitaal burgerschap

Onderzoek

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Alle doelgroepen: algemeen

Alle doelgroepen: KB

Alle doelgroepen: openstaande en gehonoreerde onderzoeksvoorstellen

Kwetsbare volwassenen 

Kwetsbare jeugd

  • Evaluatieonderzoek PLEK3: wordt in de eerste helft van 2021 opgeleverd door Onderzoeksbureau Regioplan

Zelfredzame volwassenen

  • Te ontwikkelen

Zelfredzame jeugd