Digitaal burgerschap

Onderzoek (KB)

Het programma Digitaal burgerschap streeft een ambitieuze missie na: burgers toerusten voor volwaardige participatie in een samenleving die sterk en snel verandert door digitalisering. Die impact staat centraal in de keuzes die we maken bij zowel de ontwikkeling als de implementatie en evaluatie van producten, tools en activiteiten.
Inhoudsblokken
Body

Dat betekent dat we tijdens de hele looptijd van het programma continu stilstaan bij de volgende vragen:

  • Aan welke maatschappelijke verandering dient dit programma bij te dragen?
  • Voor wie dient de bibliotheek van betekenis te zijn?
  • In hoeverre wordt die doelstelling bereikt?
  • En doen we dan de juiste zaken op de juiste manier? 

Met de inzichten en instrumenten die de afgelopen jaren binnen het onderzoeksprogramma van de KB zijn ontwikkeld, en de meest recente inzichten in het wetenschappelijke veld, wordt in 2021 een meerjarig onderzoeksprogramma vormgegeven dat zich richt op beantwoording van deze vragen.

Het onderzoek binnen dit programma wordt ingericht rondom drie pijlers:

  • Ontwikkeling van de aanpak voor monitorings-, evaluatie- en effectonderzoek;
  • Verkennend onderzoek (in samenwerking met kennispartners);
  • Doelgroeponderzoek.