Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Digitaal burgerschap

Proeftuinen digitaal burgerschap

De bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen gingen van september 2021 tot en met maart 2022 aan de slag als proeftuin op het gebied van digitaal burgerschap. De vijf bibliotheken richtten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren.
Inhoudsblokken

Digital World Citizen – Bibliotheken Midden-Groningen

Hoe digitaal vaardig zijn jongeren? Wat zijn de kansen en bedreigingen van de digitale wereld? Hoe kun je zowel opbouwend als kritisch meebouwen aan een betere digitale wereld? Wat is nodig een digitale wereldburger te worden?

De proeftuin van de Bibliotheken Midden-Groningen richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Met de ontwikkeling van verschillende samenhangende projecten onder de noemer Digital World Citizen en een doorgaande leerlijn onderzoekt deze proeftuin de manier waarop de openbare bibliotheek optimaal met lokale scholen kan samenwerken. De proeftuin gaat uit van het principe dat je vooral leert door te doen: door te oefenen, te ervaren, elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Monitor van de Stad - de bblthk

Hoe vervuild is de lucht rondom jouw huis of bedrijf? En hoe zit het met geluidsoverlast? Of de luchtvochtigheid? Stel je voor dat je deze waarden zelf kunt meten, meteen kunt delen en vergelijken met andere delen van de stad – in real time. 

De proeftuin van De bblthk heet de Monitor van de Stad en gaat over citizen science. Inwoners van Wageningen verzamelen data over een voor hun relevant onderwerp en verwerken die data samen. In de publieksruimte van de bibliotheek worden hun resultaten visueel gemaakt op een groot scherm, zichtbaar voor iedereen. De Monitor van de Stad roept vragen op als: wat kun je met data? Wat is data? Hoe kun je data inzetten voor het goede, voor kritisch burgerschap? Voor het begrijpen en beïnvloeden van je eigen leefomgeving? Hoe bewaak je je privacy bij het leveren van data? Het doel van de proeftuin is om inwoners van Wageningen een kans te bieden zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld.

Talent Valley – Bibliotheek AanZet

Wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen in de 21e eeuw? Waar ligt jouw unieke talent en hoe kun je dat aanboren? Wat heb jij te delen met de samenleving? En ook: wat kan de samenleving van jou leren?

De proeftuin Talent Valley is een experiment waarbij jongeren tussen de 15 en 27 jaar een informele leerplek krijgen om hun talenten, hun soft skills en hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Talent Valley richt zich op jongeren die óf hun opleiding willen verlaten of al schoolverlatend zijn. AanZet werkt daarvoor met talentbuddies: jongeren die zelf al een stap verder zijn in hun ontwikkelproces en dus in staat zijn anderen te helpen met hun vragen.

Verse Algoritmes – Huis73

Wat is een algoritme, wie maakt ze en hoe houden ze ons in een greep? Hoe kunnen we ontsnappen aan de grote techreuzen? Openen kunst en creativiteit een weg naar alternatieven voor de sturende algoritmes die onze levens beheersen?

Huis73 richt een digitaal atelier in, dat vanaf september geopend is voor publiek. Vanuit dit atelier gaat het project Verse Algoritmes van start. Dit zijn algoritmes die fris en origineel zijn en niet – zoals vandaag de dag vaak het geval is – algoritmes die gestuurd worden door grote techbedrijven. Verse Algoritmes krijgt niet alleen de vorm van een digitaal atelier voor volwassen, maar ook van een projectweek op een middelbare school. In beide gevallen biedt de proeftuin inwoners van Den Bosch de mogelijkheid kritisch bewustzijn te ontwikkelen over de mediaplatforms die zij gebruiken én de mogelijkheid om alternatieven te ontwikkelen. De opbrengsten van die bijeenkomsten worden verzameld op een online platform, zodat een verzameling van nieuwe mogelijkheden ontstaat.

Jonge Nieuwkomers - dbieb

Hoe zet je een gelijkwaardige samenwerking op? Hoe ga je om met andere culturele bubbels als het gaat over digitaal burgerschap? Hoe kun je het best luisteren naar de behoeften van je doelgroep?

dbieb werkt aan een proeftuin voor jonge nieuwkomers. In deze proeftuin staat niet het product maar de methode centraal: hoe haal je de vraag op de goede manier op en hoe kun je aan de hand van die vraag de goede producten of oplossingen bedenken?

Tijdens de proeftuin onderzoekt dbieb samen met de doelgroep wat de problemen zijn en wat we daaraan kunnen doen. In deze co-creatie gaat het om wegwijs maken in de digitale samenleving, maar ook over het wegnemen van barrières en het zoeken naar manieren om mee te doen.